Vyberte stranu

Ing. Daniel Drábik

Profesionálna inžinierska činnosť a poradenstvo

Ušetrím Vám čas, nervy a v konečnom dôsledku aj peniaze.

Podľa štúdie vydanej Svetovou bankou trvá na Slovensku získanie všetkých povolení potrebných na výstavbu skladovej budovy v priemere 286 dní.

S mojimi 7-ročnými skúsenosťami pri práci na stavebnom úrade a 2-ročnou praxou pri vybavovaní povolení na všetky druhy stavieb vám pomôžem zvolením správnej stratégie a rozsahu vyjadrení skrátiť dobu vybavovania na minimum a odbremením vás od všetkých úkonov spojených s vybavovaním povolení.

Moje služby

Inžinierska činnosť

Zastupovanie stavebníka v konaniach pred stavebným úradom a dotknutými orgánmi a zabezpečenie vydania rozhodnutí pre stavbu

– zabezpečenie územného rozhodnutia

– zabezpečenie stavebného povolenia

– zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia

– zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia

– zabezpečenie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby

– zabezpečenie rozhodnutia o odstránení stavby

– zabezpečenie rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením

– zabezpečenie vyňatia pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) a lesného poľnohosp. fondu (LPF)

– zabezpečenie ohlásenia drobnej stavby a stavebných úprav

Zastupovanie ďalších účastníkov konania

Nie ste spokojný s konaním a rozhodnutím stavebného úradu a chcete podať odvolanie? Pomôžem Vám účinne obhajovať Vaše práva.

Nezávislé posúdenie predávaného pozemku

Reálny odborný pohľad na kvalitu pozemku z hľadiska rôznych kritérií.

Sprostredkovanie geodetických a projekčných prác

Spolupracujem s viacerými geodetmi a projektantmi a preto Vám viem odporučiť najvhodnejšiu osobu pre Váš zámer.

Prečo využiť moje služby

Znalosť zákonov a postupov

Ako bývalý pracovník stavebného úradu podrobne ovládam zákony a predpisy zo stavebnej oblasti a viem preto presne určiť rozsah dokladov, ktoré bude potrebné zabezpečiť a zistiť prípadné chyby v projekte. Mám taktiež prax v oblasti inžinierskej činnosti na všetky druhy stavieb.

}

Časová úspora

Kladiem veľký dôraz na rýchle vybavenie zákaziek. Z mojej praxe Vám viem zvolením správnej stratégie okrem stresu a starostí ušetriť aj veľa času.

Kvalitná služba za priaznivú cenu

Do každého projektu vložím 100% nasadenie, aby ste boli spokojní s výsledkom. Ceny za služby nastavujem individuálne, nakoľko každá stavba je iná a cenu ovplyvňuje viacero faktorov.

Pre zistenie ceny za služby a ďalších informácií ma neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

 

Kontakt

Tu ma môžete kontaktovať:

Prajem si cenovú ponuku

Odoslaním formulára súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov

Telefón

0910 696 550

Adresa

Trnavská 8, 010 08 Žilina

Email

danieldrabik2@gmail.com

Facebook

Ing. Daniel Drábik Inžinierska činnosť

Instagram

drabik.daniel